Electrical Safety

Öğretmenin Gücü

Bir öğretmenin, öğretim süreci boyunca çeşitli rol ve sorumlulukları vardır. Bunlardan bazıları; mesleksel yetkinlik, güven verme, öğrenmeyi ve öğretmeyi sağlama, sınıf yönetimi gibi örnekler verilebilir. Bir öğretmenin başarılı olmasındaki en önemli etkenler; onun rollerini, sorumluluklarını ve gücünü doğru şekilde kullanması ile alakalıdır. Öğrencinin öğretmeninden beklediği sıcaklığı, içtenliği, dersi keyifli anlatıp pozitif enerjisi ile öğrenciye dersi sevdirmesi, çeşitli metaryeller kullanarak dersi…

Daha Fazla

REHBERLİK NEDİR?

Rehberlik, bireye kendini ve çevresini tanıması, problemlerini çözmesi, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda kapasitesini geliştirmesi için verilen destek hizmetidir. Bunu gerçekleştirirken de öğrenci, anne, baba ve okul yönetimi işbirliğini kullanır. Rehberlik Servisinde yapılan faaliyetler Öğrenciyle bireysel danışmanlık hizmeti Grup danışmanlık hizmeti Envanter test uygulamaları (RİBA, D2 öğrenme sitilleri, sınav kaygısı vb.) Verimli ders çalışma programları Özel ders ve etüt koordinasyonu…

Daha Fazla