Toplu Etütler

Okulumuzda, MEB tarafından belirlenen haftalık ders saatlerine ilâve olarak; öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik toplu etüt çalışmalari yapılmaktadır.Öğrencilerimizin her dersten yapamadığı soruları sorabilecekleri toplu etüt saatleri bulunmaktadır . Konu eksikleri için alacakları etutler , profesyonel öğretmen kadromuz tarafından yapılmaktadır. Bire Bir ya da Grup Etüt saatlerinde, öğrencilerin talepleri ile sınav sonuçlarına göre rehberliğin belirlediği eksik konuları doğrultusunda, öğrencilerin anlamadığı konular, özel ders kalitesinde, profesyonel öğretmen kadromuz tarafından anlatılmaktadır. İngiliz kültür ailesi olarak öğrencilerimizin edindikleri bilgileri kavrayıp anlayabilmesini, analiz-sentez yapabilmesini sağlayan ‘Tam Öğrenme’ ve ‘Yaparak-Yaşayarak Öğrenme’ modellerine uygun öğrenci merkezli bir eğitim sistemi uygulamaktayız.